Een mooie eerste kennismaking met wie wij van VINTIV zijn en waar we het verschil maken. In de april-editie van Belgian Advanced Manufacturing Technologies verscheen een interview met Joris Ceyssens, een van onze directors. Een gesprek over de overdracht van intellectual property, nieuw versus retrofit, en onze toekomstplannen.

“Wij ontwikkelen en bouwen hoogtechnologische machines op maat. Daarnaast retrofitten we bestaande installaties naar state-of-the-art-productieapparaten. In beide gevallen bieden wij onze klanten een technische totaaloplossing op maat aan. Wij vertalen hun businessmodel of businessidee naar een machine.”

“Stel: u wilt een nieuw product lanceren. Maar er is op de markt geen machine die dat product kan maken. Dan engineeren en bouwen wij een machine op maat. Of een ander scenario: u produceert nu met een standaardmachine, net zoals uw concurrenten. Maar u wilt voorsprong nemen door uw product- en proceskennis te verzilveren. Ook dan is een machine op maat het antwoord.”

Complete technische constructiedossier

“Wij helpen de intellectuele eigendom in een bedrijf te borgen en zo hun concurrentiële positie te versterken. We doen dat in volledige transparantie. En dat is in de markt voor machine-ontwikkeling niet zo gebruikelijk. Wij bieden als ontwikkelaar het complete technische constructiedossier van de machine aan. Dit betekent dat niet alleen de machine van onze klant wordt, maar ook het volledige pakket aan intellectuele eigendom met betrekking tot de ontwikkeling. Zo zijn onze klanten er 100% zeker van dat hun machine op maat volledig hun eigendom is.”

 

Prototype en retrofit, dus. Komen bij retrofit heel andere skills en expertises kijken dan bij een nieuwe machine? “Niet echt. Het grote verschil is dat het ontwikkelingsproces van nieuwe machines grotendeels mechanisch gestuurd is. Dat betekent dat de eerste stap bij de ontwikkeling, de mechanica is – hoe iets gaat werken.”

“Als we een bestaande machine retrofitten, dan is die mechanica er al. Dat betekent dat we niet opnieuw iets hoeven uit te vinden: de fysieke machine is er al. Maar we gaan bijvoorbeeld wel het elektrische paneel en de bedrading van de bestaande machine strippen en opnieuw inrichten. Nieuwe software toevoegen, en eventueel andere functies.”

Naar 5.000 m² atelier

Van wat is naar de toekomst. Wat zijn de plannen bij VINTIV? “We zijn volop ons atelier en ons kantoor in Beringen aan het uitbreiden. Van 1.000 naar 1.500 m² kantoorruimte en een verdubbeling van 2.500 naar 5.000 m² atelier.”

“We startten onlangs ook een engineering hub in Waregem. Oost- en West-Vlaanderen is het hart van de Belgische maakindustrie, dus het is niet meer dan logisch dat we daar aanwezig zijn.  Bij VINTIV geloven we sterk in de toekomst van die maakindustrie, door op maat gemaakte machines aan te bieden en de voordelen die ze creëren voor bedrijven die hun concurrentiekracht willen vergroten. Onze eigen focus zal liggen op duurzame groei en financiële stabiliteit.”

Liever kijken dan lezen?

Deze video neemt in u twee minuten doorheen de hoofdpunten.

Of nog meer lezen?

Download dan de april-editie van Belgian Advanced Manufacturing Technologies.

Bovenstaand artikel is een herwerking van het artikel dat hierin verscheen. Bedankt aan het team van Belgian Advanced Manufacturing Technologies om dit mogelijk te maken!