Is bij een machine retrofit de sop de kolen waard? Om daar een idee van te krijgen, is het belangrijk dat u een ruwe schatting kan maken van het kostenplaatje. Uit ervaring weten we dat dat prijskaartje vaak te laag wordt ingeschat. Omdat er bepaalde aspecten over het hoofd worden gezien. Een woordje uitleg over die verborgen kosten, zodat u de volgende keer net dat beetje preciezer kan rekenen.

Niemand retrofit een machine om zijn plezier. Het gaat altijd om een noodzaak. Omdat componenten obsolete zijn. Omdat er geen documentatie meer is. Omdat de elektrische schema’s op papier en de situatie in de praktijk mijlenver uit mekaar liggen. Wat het ook is: er moet iets gebeuren.

Business case: beslissen op basis van cijfers

Dat vraagt om een investering, een bepaald budget. Aan u om aan uw management uit te leggen hoeveel dat gaat kosten en wat het gaat opbrengen. Aan u om dus een business case uit te werken.

Daarvoor is het dan weer belangrijk dat u ongeveer weet wat die retrofit gaat kosten. Niet tot achter de komma, maar wel een bepaalde prijsvork. Zodat u bijvoorbeeld de afweging kan maken tussen een nieuwe machine en een retrofit. Of dat u ongeveer een richtprijs heeft waaraan u toekomstige offertes kan aftoetsen.

Machine retrofit: een inschatting maken

Hoe gaat u dan nu te werk? Waarschijnlijk begint u de zaken te tellen die u ziet.

Er moet een robotarm in. Da’s ongeveer zoveel. Vijf motoren en een drive – dat gaat ongeveer dat kosten. En die schakelkast, dat weet ik nog van een vorig project, daar moet ik zoveel voor tellen.

But there is more to it than meets the eye. Een retrofit is meer dan wat u ziet. Als u alleen telt wat zichtbaar is, loopt het mis.

De verborgen kosten van een machine retrofit

Want een retrofit zijn ook uren projectleiding.

Onze projectleider probeert u zoveel mogelijk uit handen te nemen, maar ú gaat sowieso ook uren investeren om het project op te volgen. Uw team moet risico-analyses schrijven. Of u laat die schrijven. Hoe dan ook: daar kruipt tijd in. Idem voor het CE-dossier. En de afname, opleidingen, nazorg…

Een retrofit gaan ook meer uren mechanisch ontwerp zijn dan u denkt. Anders dan bij een nieuwe machine vertrekt onze mechanische ontwerper van een bestaande situatie. Een situatie die hij eerst moet begrijpen vóór hij weet hoe onze monteurs kunnen toewerken naar de gewenste situatie. Dat betekent vergaderen met u, uw team en operatoren. Om dan het plan as is uit te tekenen dat als basis dient voor het ontwerp to be.

Ook de mechanische montage moet u niet onderschatten. Want onze monteur moet eerst demonteren voor hij kan beginnen te monteren.

Retrofit machine

Idem voor onze software engineer. Die zal zich eerst vertrouwd moet maken met de manier van werken van uw operatoren, zodat hij zijn code daarop kan afstemmen.

Conclusie?

Alles begint met een goede inschatting te maken van de kosten van een retrofit. Hou bij die inschatting ook rekening met de verborgen kosten: de uren. Maak niet de fout om alleen te tellen wat u kan zien.

Advies nodig over de zin of onzin van een retrofit voor een bepaalde machine? Wilt u een eerste zicht op het kostenplaatje of net een in detail uitgewerkte offerte? Neem contact met ons op.