Kampt u met een tekort aan ervaren operatoren? Uw machine kan een deel van de oplossing zijn. Als machinebouwer hielpen we verschillende maakbedrijven om hun machines operator-onafhankelijk te maken. Met een nieuwe machine of een retrofit van een bestaande installatie. In dit artikel schetsen we de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Uw ervaren operatoren gaan op pensioen of kiezen voor een andere uitdaging. Terwijl vervangers moeilijker te vinden zijn op een steeds krappere arbeidsmarkt.

Die uitstroom betekent dat er heel wat kennis over uw machine(park) verloren gaat. Want niemand kent die installatie beter dan hij of zij die er elke dag mee werkt.

Die moeilijke instroom betekent dan weer dat er niet meteen een vervanger klaar staat. En als er al een vervanger wordt gevonden, dat er meteen veel van hem of haar wordt verwacht. Op korte termijn moet die nieuwe operator een machine bedienen en onderhouden die al tientallen jaren in gebruik is.

Gevolg voor die collega: torenhoge verwachtingen en een hoge werkdruk. Allesbehalve een ideale start.

Gevolg voor uw bedrijf: een onzekere factor in productie en een lager rendement.

Deel van het antwoord: een uitgekiend aanwervingsbeleid, goede opleidingen en voldoende tijd voor overdrachten. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Maar ook uw machine(park) zelf kan een deel van het antwoord zijn. Uw installaties meer operator-onafhankelijk maken, lost heel wat van de uitdagingen op waar u nu voor staat.

Operator-onafhankelijk vertaalt zich in een machine die eenvoudiger te bedienen is. En dus geen black box waarmee alleen uw ervaren collega’s kunnen werken of het maximale kunnen uithalen.

Operator-onafhankelijk betekent ook eenvoudiger in onderhoud. Door een duidelijkere visualisatie, al dan niet in combinatie met remote support.

Samengevat: uw machine wordt toegankelijk voor een breder publiek. Zelfs niet-technisch geschoolden zouden ermee kunnen werken.

Wij schetsen de mogelijkheden op drie gebieden: design, automatisatie en onderhoud.

1. Operator-onafhankelijk design

Betere bedieningsinterface

De complexiteit van uw machine zit onder de motorkap. De bedieningsinterface daarentegen moet net heel eenvoudig en begrijpbaar zijn. Denk aan een betere visualisatie en een intuïtieve bediening, zodat ook onervaren werknemers in staat zijn om de machine te bedienen.

Machine geeft de voorzet

Een eenvoudigere bediening is goed, een machine die zelf een stuk van die bediening overneemt, is beter. Maak het uw operatoren makkelijker met een machine die zichzelf instelt. Door gebruik van onder andere

  • digitalisering
  • slimme sensoren
  • fijnregeling

2. Maatwerk

Welke complexe manuele taken voeren uw huidige operatoren uit om de machine draaiende te houden? Die gaan we automatiseren. Dat doen we door uw proceskennis te combineren met onze elektro-mechanische expertise als machinebouwer.

Dit levert een dubbel voordeel op.

  1. Uw machine wordt toegankelijk voor onervaren operatoren.
  2. De machine op maat betekent tegelijk een enorm competitief voordeel.

In deze stap borgen we de kennis van uw bedrijf én die van uw operatoren. Samen vertalen we de proceskennis, die uw mensen bezitten door jarenlang met die machine te werken, naar een praktische oplossing. We zetten die bakken ervaring om in het ontwerp en sturing van die machine.

3. Onderhoud

Uw huidige operatoren kennen de machine door en door. Ze hebben de kennis en het zelfvertrouwen om onderhoudswerken uit te voeren en trouble shooting te doen. Maar geldt dat ook voor uw nieuwe, onervaren collega?

Betere visualisatie, deel twee

Een eerste stap: een betere visualisatie. Maar niet met de focus op bediening, maar op wat er zich onder de motorkop afspeelt. Een duidelijke interface geeft zicht op wat die machine precies aan het doen is: temperatuur, rendement, druk, meldingen over onderhoud…

Zo beschikt uw operator op elk moment over de info die hij of zij nodig heeft.

Remote support

Een tweede stap: remote support. Want 80% van de problemen kan namelijk op afstand én binnen enkele uren worden opgelost.

Resultaat: vereenvoudigd onderhoud en verbeterde beschikbaarheid. En daarbovenop:

  • Voordelig, want geen reiskosten voor servicemonteurs
  •  Snelle start van probleemoplossing
  • Veilige toegang op afstand via bv VPN

Via remote acces kunnen wij als machinebouwer uw installatie vanop afstand over te nemen. Uw operator kan dus onze hulp inroepen door ons toegang te verlenen om de HMI op afstand te gebruiken.

Het toestaan aan een derde partij om een machine op afstand te bedienen, vraagt uiteraard ook specifieke aandacht voor veiligheid en cybersecurity. Om de veiligheid voor mens machine en bedrijf te kunnen blijven garanderen, kan dit scenario niet zo maar. Het vereist specifieke omstandigheden én voorwaarden om alles veilig te laten verlopen.

Zelfs een relatief kleine stap in het toestaan van beperkte afstandsbediening van machines, is een grote stap vooruit voor veel eindgebruikers.

Conclusie?

Machinebouw op maat, specifiek voor u noden, is één van de oplossingen naar operator-onafhankelijke machines. En zeker remote support betekent in de praktijk een grote stap vooruit.