Twee keer nieuws. We zijn officieel lid van de Partners in Life Sciences. Daarnaast stappen we ook in het Sensalo-project.

Partners in Life Sciences (Pils) is een netwerkorganisatie voor bedrijven die actief zijn in de farma-industrie. Een ideale manier om kennis te delen. En op onze beurt te leren van bedrijven in deze sector.

Sensalo is een TETRA-project. Tetra staat voor TEchnologie TRAnsfer, een initiatief van Vlaio om kennisuitwisseling tussen de academische en de bedrijfswereld te stimuleren. Sensalo zelf wil dan weer de interactie mens-machine-product verbeteren met behulp van 3D-sensoren in combinatie met factory plant simulaties.