Uw klantvraag kan u niet sturen. Net zomin als de beschikbaarheid van de grondstoffen en materialen die u nodig heeft om uw productie te laten draaien. Maar wat ligt wél in uw macht om uw machinepark te wapenen tegen uitzonderlijke omstandigheden als corona? Kan u uw productie op één of andere manier bestand maken tegen een toekomstige opvolger van Covid-19? Twee aandachtspunten.

1. De bottleneck vóór de machines

Uw fabriek automatiseren, is meer dan uw productieprocessen automatiseren. Dit gaat over het optimaliseren van de hele flow: van klantenorder tot afgewerkt product. Want als die order niet efficiënt tot in uw productiehal geraakt, ontstaan er daar gaten in de planning. Waardoor uw output terugvalt.

Wat bent u in uitzonderlijke tijden als corona met verregaand geautomatiseerde processen als de weg náár die processen over drie verschillende Excel-bestanden, vijf interne telefoontjes en een veelvoud van mails loopt? Voor die Excel-bestanden, bijvoorbeeld. Hoe denkt u snelheid te maken als iemand manueel een bestelbon moet vertalen in een Excel voor de order picking? En die collega dan voor de missing parts een Excel moet terugsturen naar aankoop?

MES

Een software-integrator kan u helpen om de volgende stappen te zetten met uw machinepark. Want dit is een kwestie van het digitaal aansturen van uw processen. Met een MES-platform dat alles en iedereen op elkaar afstemt. Dat die data beschikbaar stelt voor de juiste collega’s én voedt aan uw machines, de hardwarekant van het verhaal.

Vanuit onze expertise als machine-ontwikkelaar helpen we u om uw machines klaar te maken voor de integratie met hoger liggende systemen.

2. Onderhoud op afstand

Een binnenkomend telefoontje hier bij VINTIV, midden corona-crisis. Aan de andere kant van de lijn een technisch directeur die vertelt dat een van zijn machines in panne ligt. Probleem: zijn Italiaanse fabrikant mag het land niet uit en kan dus niet komen depanneren. Dat is een opdoffer die u op dat moment écht wel kan missen.

Remote assistance

Als u zo een scenario wilt vermijden: plaats dan remote assistance hoger op uw prioriteitenlijst voor uw machinepark. Dat is de mogelijkheid om vanop afstand in te loggen en eerste diagnose en troubleshooting te doen.

Neem dat aspect mee in uw geplande retrofits. Want dat is het moment om uw machine naar de standaard van vandaag te brengen. Een retrofit is meer dan alleen de meest acute problemen oplossen, het schept ook nieuwe opportuniteiten. Dat begint met uw machine vanuit elk mogelijk aspect te bekijken. Softwarematig én mechanisch. Elektrisch én digitaal. Vanuit het oogpunt van spare management… en dringende interventies.

Wij stellen op gebied van remote assistance standaard verschillende scenario’s voor. Van de basics tot alle toeters en bellen. Want zelfs met en kleine investering kan u op dit gebied al mooie stappen vooruit zetten…