Een MES, ERP of ander overkoepelend softwaresysteem vraagt om een investering. Ook qua werkuren, want heel wat collega’s zijn aan zet. U wilt dus dat het project vooruitgaat én optimaal rendeert. Toch zien wij vanuit onze rol als machine-ontwikkelaar telkens dezelfde obstakels opdoemen. Met vertragingen en meerkosten tot gevolg. Director Joris Ceyssens helpt u die obstakels te vermijden.

“Wij merken dat het machineniveau in veel projecten te lang een blinde vlek blijft”, begint Joris. “Dat terwijl de output ervan cruciaal is om de bovenliggende lagen van data te voorzien. Want zonder data van uw machines, geen managementdashboard dat alles samenbrengt.”

Waarom is net dat machineniveau typisch een blinde vlek? “Omdat het initiatief voor een MES- of ERP-integratie typisch vanuit het management komt. Maar hoe dicht uw management ook bij de werkvloer staat, de specifieke ins en outs van het machinepark behoren niet tot hun expertises.”

Daar komt ook bij dat die machines evenmin de specialisatie zijn van uw softwareleverancier.

Dit zijn trouwens geen verwijten. Die leverancier zijn expertise stopt ergens. En uw management kan onmogelijk van elk detail op de hoogte zijn.

Aanbevelingen, géén stappenplan

Een betrokken softwareleverancier zal uw huidige machinepark in kaart brengen. Want zij moeten er zeker van zijn dat die machines de juiste data kunnen capteren en doorgeven. Want die data vormt de input voor hun software.

Maar die doorlichting is niet hetzelfde als een plan van aanpak dat beschrijft welke aanpassingen er precies nodig zijn. “Zo’n rapport spreekt zich bijvoorbeeld niet uit of voor die ene machine sensor A of B de beste keuze is. Hoe die ingebouwd moet worden. En of voor die bepaalde installatie nu dat merk van PLC beter is of niet. Dat kan en mag u niet verwachten van uw softwareleverancier.”

Toch is net zo’n plan van aanpak essentieel.

Want anders is uw machinepark een blinde vlek. Die blinde vlek kan leiden tot een rem: terwijl alles softwarematig in de steigers staat, hebt u geen gedetailleerd zicht op wat er nu precies moet gebeuren met uw installaties. En of u over de kennis én slagkracht beschikt om die aanpassingen uit te voeren.

Hoe vermijdt u die blinde vlek?

In verschillende stappen.

De eerste stap is om overzicht te creëren. De integratie van een MES- or ERP-systeem heeft impact op alle niveaus van uw bedrijf. Wel, dan is het zaak om al die niveaus in kaart te brengen. ISA95 is hiervoor een dankbaar raamwerk.

ISA95: het overzicht

ISA 95 is een verzameling standaarden die als doel hebben om de informatie-uitwisseling tussen het ERP- en het MES-niveau te uniformiseren. Dit is geen certificering en geen verplichting, maar geeft u wel de zekerheid dat alles gebeurt via een standaard.

Copyright: Brightly

Level 0 en 1 is het machinepark. Op die levels gaat het over de productieprocessen. “Een sensor die laat weten dat een bepaald component is gearriveerd. De PLC die een robotarm aanstuurt om die component van punt A naar punt B te brengen. We praten hier over milliseconden en seconden.”

Zo schuift u level per level op naar level 4, het management. Het niveau van de businessplanning. “Waar het MES en het ERP al die data van al die afzonderlijke bronnen samenbrengt. Om aan stockbeheer te doen, de weekplanning op te maken… Hier praten we in dagen en maanden.”

De werkgroep: alle overzichten samen

Zicht op alle levels? Goed. Dat betekent dat u ook zicht heeft op de collega’s die u moet betrekken in uw werkgroep.

“We zien dat level 3 en 4 sowieso goed vertegenwoordigd zijn in deze werkgroepen. Maar 0, 1 en 2 niet of onvoldoende. Terwijl dat essentieel is. Als uw softwareleverancier vraagt om proces x aan te passen of handeling y te implementeren, dan heeft u de kennis nodig om in te schatten of dat haalbaar is. Om de impact van die wijziging op machineniveau te begrijpen. U heeft collega’s nodig die aan die vragen de juiste conclusies verbinden en handelingen koppelen.”

Machine-ontwikkelaar: extra kennis en/of slagkracht

En dat brengt ons bij onze rol als machine-ontwikkelaar. Wij vormen in dit type projecten een tandem met de softwareleverancier. Zij zitten aan het stuur, wij trappen mee om op tijd op de bestemming te geraken. “Level 0 en 1, daar zit onze expertise. De levels daarboven is het terrein van de softwareleverancier.”

Machine ombouwen: programmatie

“Ons precieze takenpakket verschilt van project tot project. We kunnen bijvoorbeeld  de installed base in kaart brengen. Om zo machine per machine zicht te geven op de as-built. Vervolgens vertalen wij het verlanglijstje van de softwareleverancier in de juiste technologische keuzes.”

“Stel dat het stuurbord niet meer up-to-date is, dan kijken wij of een revamp of toch volledig nieuwe borden het beste is. Als de PLC verouderd is, geven we een zicht op de verschillende mogelijkheden. Om ten slotte ook de werken uit te voeren.”

“In sommige projecten doen we het totaalpakket, bij andere bepaalde delen – al dan niet in samenwerking met de klant.”

“We helpen onze klanten ten slotte ook het maximale te halen uit hun retrofit. Want dit is ook het moment om naast het besturingsaspect ook bijvoorbeeld het mechanische eens onder de loep te nemen. Wij bieden dat bredere perspectief. Vaak kunnen we met enkele slimme ingrepen een grote winst boeken.”

Conclusie?

Alles begint met de juiste keuze van het softwaresysteem en softwareleverancier. Maar vermijdt dat uw machinepark een blinde vlek blijft. Een allround machine-specialist kan u hiermee helpen. Als adviseur en/of installateur.