Een machine op maat ontwikkelen, bestaat uit twee grote delen: de machine ontwerpen en de fabricage. Een goed ontwerp is alles. En vraagt dus tijd. Maar uiteraard wilt u uw nieuwe machine zo snel mogelijk aan het werk zetten. Hoe gaan wij van VINTIV om met dit spanningsveld?

Een machine op maat ontwikkelen, gebeurt in verschillende stappen. Toch zijn al die stappen terug te brengen tot twee grote delen:

  1. de machine ontwerpen
  2. de aanmaak en fabricage van de machine

Om begrijpelijke redenen dient de time to market van een nieuw ontwikkelde productiemachine zo kort mogelijk te zijn. U wilt immers zo snel mogelijk produceren. Hoe langer het duurt voor u de machine in gebruik kan nemen, hoe meer potentiële omzet blijft liggen. Een zo kort mogelijke introductietijd kan u ook een voorsprong op de concurrentie geven.

Conclusie: zo snel mogelijk de nieuwe machine beginnen te assembleren?

Toch niet.

Onze ervaring leert dat het absoluut noodzakelijk is om in het ontwerpproces geen stappen over te slaan. Zoals in sommige gevallen bijvoorbeeld een proof of concept.

Dit komt niet alleen de kwaliteit van uw machine ten goede, maar ook het totale kostenplaatje.

Onderstaande figuur toont de kosten van een wijziging in functie van de tijd, en de fases in een ontwerpproces.

Vaak is de verleiding groot om in het begin van het ontwerpproces stappen over te slaan omdat de timing zo krap is.

Maar maak samen met ons dan deze dubbele bedenking. In het begin van een project zijn veranderingen in het ontwerp het eenvoudigst en kosten ze het minste tijd en middelen om uit te voeren. Hoe verder in het ontwerpproces, hoe groter de kostprijs om nog bij te sturen en hoe langer de time-to-market wordt.

Een bijkomend nadeel is dat de ontwerpvrijheid afneemt naarmate u vordert in het project. Logisch, want u bent ondertussen een bepaalde weg ingeslagen: de keuze van het concept is gemaakt.

Machine ontwerpen versus assembleren: conclusie?

Door voldoende tijd te spenderen aan een doordacht ontwerp in de aanvangsfase van een project kan u hoge herwerkkosten vermijden in een latere fase, en bent u uiteindelijk toch nog sneller…