Rijdt u eerst honderd kilometer rond om dan pas het adres in uw GPS in te geven? Vindt u het normaal dat een metselaar een muur zet zonder dat er een bouwplan is? Ook een machineontwerp vertrekt van een vastomlijnd plan: een technische specificatie of spec. Een document waarin we de specificaties van uw te bouwen machine zwart op wit vastleggen.

Als machinebouwer werken wij zowel voor grote productiebedrijven als voor start-ups. Voor die eerste groep is nieuwe machines laten bouwen en implementeren part of the job. Ze hebben dan ook een goed zicht op wat er staat te gebeuren en hoe zo’n traject eruit ziet. En wat ze van ons als VINTIV kunnen verwachten. Zo vertelde Datwyler Alken een tijdje geleden hoe zij dit type projecten aanpakken.

Stap in het onbekende

Voor een start-up daarentegen is een eerste gesprek met ons vaak een stap in het onbekende. Omdat het de eerste keer is dat ze met een machinebouwer rond de tafel zitten. Of omdat hun business model nog niet volledig uitgewerkt is.

Het is dan aftasten en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Elk gesprek loopt anders. Maar een constante is wel dat enorme enthousiasme aan de andere kant van de tafel.

Dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Maar het maakt dat u zich soms vergaloppeert. Want, beste energieke zaakvoerder: een machine bouwen, dat kost tijd. En voor een optimaal eindresultaat is het belangrijk dat we geen enkele stap overslaan tijdens het machineontwerp.

Een cruciale stap is het schrijven van een spec of technische specificatie. In dat document leggen we samen vast wat uw toekomstige machine moet kunnen. Ik weet perfect wat die moet kunnen, denkt u misschien. Maar in zo’n spec zoomen we in tot op de kleinste details. Welk niveau van gebruiksgemak u verwacht. Aan welke veiligheidseisen uw systeem moet voldoen. De ruimtelijke grenzen, de functionaliteiten… Enzoverder.

De absolute basis van een machineontwerp

Zo geven we samen vorm aan uw verwachtingen en ligt er een duidelijke basis voor onze verdere uitwerking. Zowel tijdens de conceptfase als het eigenlijke machineontwerp. Bij ons zijn de mogelijkheden namelijk quasi onbeperkt: wij kunnen de meest uiteenlopende machines bouwen. Maar onze missie is natuurlijk een machine bouwen die perfect doet wat ú wilt.

Daarvoor is er richting nodig. Een duidelijk gedefinieerd einddoel. Het heeft geen zin om onze lassers bij wijze van spreken laten op te starten zonder zicht op het totaalplaatje van het machineontwerp.

Daarom, beste zaakvoerder, zullen we u af en toe moeten temperen. Niet omdat wij niet willen dat het vooruitgaat. Maar omdat we voor u mikken op de best mogelijke machine. Om dat doel te bereiken is het nodig om af en toe gas terug te nemen. Om een proof of concept te bouwen, bijvoorbeeld.

Bouwen én begeleiden

Geen ervaring in het schrijven van specs? Geen probleem: wij schrijven ze voor u. Op basis van een voorstudie en uw input. Want wij zijn meer dan een bouwer, wij begeleiden u gedurende het hele traject. Kijken samen naar uw businessplan. En analyseren hoe uw toekomstige machine daarin past.

Kom eens kennismaken!