Uitdaging

Wienerberger Lanaken. Eén van de productiesites voor gevelstenen van de bouwmaterialenfabrikant.

Hun zetmachine kampte met veiligheidsproblemen. Daarom had hun productiemanager een risicoanalyse laten uitvoeren door Pilz. Zo’n analyse is een goed startdocument, maar vertrekt vanuit de wetgeving. Het bevat geen praktische uitwerking naar budgettering of werkbaarheid.

Aan ons om die risicoanalyse om te zetten in mechanische, elektrische en softwarematige oplossingen. Om die oplossingen vervolgens te implementeren in en rond de zetmachine.

Oplossing

In een eerste stap vertaalden we die risico-analyse in een werkbaar veiligheidsconcept.

Dat begon met inzicht te verwerven in de werking van die zetmachine. Daarvoor interviewden we alle stakeholders binnen hun productie: operatoren, maintenance, process engineers… Op die manier ontstaat een werkdocument – waar elke betrokken partij inspraak heeft. De beste garantie op een goed werkbaar concept.

Tegelijk brachten we de zetmachine digitaal in kaart.

Dat alles was de basis om het veiligheidsconcept voor deze safety retrofit uit te werken. We maakten een overzicht van wat de mogelijkheden waren om de risico-reducties door te voeren. Met telkens een schets van de ingreep en duiding over technische impact en implementatie, en het budget – naar materialen en werkuren.

Een retrofit die verder gaat

Ook al was veiligheid de absolute prioriteit, als fullservice machine-ontwikkelaar, kijken we ook altijd breder. Want tijdens een safety retrofit dienen er zich ook opportuniteiten aan op andere vlakken. Ook hier stelden we enkele simpele ingrepen voor om de productiviteit van de machine te verbeteren.

Op die manier gaven we Wienerberger alles in handen om hun business case in te schatten. Ze kregen een duidelijk beeld op de mogelijkheden en hoe die zich concreet vertaalden.

  • Wat is haalbaar?
  • Wat is betaalbaar?
  • Wat zijn de voordelen per ingreep?

Zodat ze op basis van de cijfers de juiste beslissingen konden nemen.

Voorbereiding en begeleiding

Na hun akkoord, volgde stap twee: onze software engineers en techniekers gingen aan de slag voor de integratie en implementatie.

We bouwen, testen en bereiden zoveel mogelijk voor in ons atelier. Zo konden we bijvoorbeeld de nieuwe elektrische kast on site snel integreren en de hier opgebouwde hekwerkmodules meteen plaatsen. Zo beperkten we de ombouwtijd en dus ook de downtime tot een absoluut minimum.

De derde en laatste stap was training. We leidden de operatoren op en overliepen de uitgevoerde ingrepen samen met de onderhoudstechniekers van Wienerberger. Alles wordt door ons uitgebreid gedocumenteerd, zodat elk aspect van de machine 100% transparant is.

Resultaat

  • Een conforme en veilige zetmachine: nieuwe schakelkast, noodstop, hekwerk, lichtschermen…
  • Een hogere productiviteit van de installatie.
  • Een betere samenwerking tussen operator en machine.
  • Een besparing op (in)directe kosten: minder stilstanden, lager ziekteverzuim, lager productieverlies…
  • Een safety retrofit die ook kansen op andere vlakken benut.
  • Eén totaalpartner voor de hele safety retrofit: concept én integratie. Mechanisch, software, elektrisch… Zo vermijdt Wienerberger grijze zones, verschillende aanspreekpunten en gedeelde verantwoordelijkheden.

Contacteer Ons

Vertrouw uw volgende project aan ons toe

Contact

Magazine

Leer ons beter kennen. Download ons magazine.

Download